Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
分析技能
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
此致
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms