Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms