Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms