French | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Mes qualités principales sont...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Mon domaine d'expertise est...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
J'ai une excellente maîtrise du...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
J'ai une connaissance pratique de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Excellentes techniques de communication
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Capacité de déduction
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Esprit de logique
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Esprit analytique
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Compétences relationnelles
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Compétences en négociation
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Capacités d'exposition
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Je suis disponible pour un entretien le...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Salutations distinguées,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms