Hungarian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Erősségeim ...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Szakterületem a ....
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Magas szinten beszélek...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Középszinten beszélek....
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Kiváló kommunikációs készség
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Deduktív érvelés
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Logikus gondolkodás
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Analitikus készségek
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Jó interperszonális készség
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Jó tárgyalási készség
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Előadó készség/Prezentációs készség
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms