Korean | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
존경하는 관계자 분께
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분께
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
친애하는 최현우님께
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
저의 장점은 ... 입니다.
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
추론 이해 능력
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
논리적인 사고능력
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
분석 능력
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
좋은 사교성
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
협정 능력
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
프리젠테이션 능력
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
... (이름) 드림
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
감사합니다. ...씨.
Informal, between business partners who are on first-name terms