Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms