Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms