Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytische vaardigheden
分析技能
The ability to assess things in detail
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms