Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Geachte heer
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Mijn sterke punten zijn ...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mijn vakgebied is ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ik beschik over een goede beheersing van ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
Ik beschik over goede kennis van ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Analytisch denkvermogen
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisch denkvermogen
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytische vaardigheden
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
Goede intermenselijke vaardigheden
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Onderhandelingsvaardigheden
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentatievaardigheden
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms