Portuguese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Geachte heer
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula for applying for a job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula for applying for a job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Used to explain why you would like a certain job
Mijn sterke punten zijn ...
Meus pontos fortes são...
Used to show what your key attributes are
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mijn vakgebied is ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Used to show that you can work in a demanding business environment
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Used to show that you have a personal interest in the job
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Used to show that you have a personal interest in the job
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Used to display what skills you have gained from you current job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Used to show your experience in a certain business area
Ik beschik over goede kennis van ...
Eu tenho experiência em /com ...
Used to show what computer software you can use
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Used to show how balanced your skills are
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelente habilidade de comunicação
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Analytisch denkvermogen
Raciocínio dedutivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisch denkvermogen
Pensamento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytische vaardigheden
Habilidades analíticas
The ability to assess things in detail
Goede intermenselijke vaardigheden
Bom relacionamento interpessoal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Onderhandelingsvaardigheden
Habilidades de negociação
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentatievaardigheden
Habilidades de comunicação
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estou disponível para entrevista em ..
Used to indicate when you are free for an interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Met vriendelijke groet,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms