Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms