Hungarian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Erősségeim ...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Szakterületem a ....
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Magas szinten beszélek...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
Középszinten beszélek....
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Kiváló kommunikációs készség
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Deduktív érvelés
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logikus gondolkodás
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analitikus készségek
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Jó interperszonális készség
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Jó tárgyalási készség
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Előadó készség/Prezentációs készség
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms