Turkish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Saygılarımla,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Saygılarımla,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informal, between business partners who are on first-name terms