Danish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem dette ankommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Kirjoitamme teille liittyen...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula for applying for a job
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula for applying for a job
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Used to explain why you would like a certain job
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Used to explain why you would like a certain job
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mine styrker er...
Used to show what your key attributes are
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mit ekspertområde er...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Used to show that you have a personal interest in the job
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Used to display what skills you have gained from you current job
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jeg råder fremragende over...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Minulla on hyvät perustaidot...
Jeg har en fungerende viden om...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Used to show your experience in a certain business area
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jeg er en erfaren bruger af...
Used to show what computer software you can use
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Used to show how balanced your skills are
Erinomainen kyky kommunikoida
Fremragende kommunikations evner
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiivinen ajattelu
Deduktiv argumentation
The ability to understand and explain things quick and effectively
Looginen ajattelu
Logisk tænkning
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analyyttiset taidot
Analytiske evner
The ability to assess things in detail
Hyvät ihmissuhdetaidot
Gode interpersonel evner
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Neuvottelukyvyt
Forhandlings evner
The ability to do business deals with other companies effectively
Esiintymistaidot
Præsentations evner
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Suosituksia voi pyytää...
Referencer kan rekvieres fra...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Olen saatavilla haastatteluun...
Jeg er ledig til et interview den...
Used to indicate when you are free for an interview
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms