Esperanto | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Kirjoitamme teille liittyen...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula for applying for a job
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula for applying for a job
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Used to explain why you would like a certain job
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Used to explain why you would like a certain job
Vahvuuksiini kuuluvat...
Miaj fortoj estas...
Used to show what your key attributes are
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mia areo de kompetenteco estas...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Used to show that you have a personal interest in the job
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Used to display what skills you have gained from you current job
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Mi havas bonegan komandon de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Minulla on hyvät perustaidot...
Mi havas mezan scion de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Used to show your experience in a certain business area
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Mi estas sperta uzanto de...
Used to show what computer software you can use
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Used to show how balanced your skills are
Erinomainen kyky kommunikoida
Bonegaj komunikadaj kapabloj
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiivinen ajattelu
Dedukta rezonado
The ability to understand and explain things quick and effectively
Looginen ajattelu
Logika rezonado
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analyyttiset taidot
Analizaj kapabloj
The ability to assess things in detail
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bonaj interhomaj kapabloj
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Neuvottelukyvyt
Negocadaj kapabloj
The ability to do business deals with other companies effectively
Esiintymistaidot
Prezentaj kapabloj
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Suosituksia voi pyytää...
Vi povas akiri referencojn el...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Olen saatavilla haastatteluun...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Used to indicate when you are free for an interview
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms