Korean | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Hyvä Herra,
존경하는 관계자 분께
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
존경하는 관계자 분께
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
존경하는 관계자 분께
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
친애하는 최현우님께
Less formal, one has done business with the recipient before
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Kirjoitamme teille liittyen...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula for applying for a job
Haluaisin hakea ... paikkaa...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Vahvuuksiini kuuluvat...
저의 장점은 ... 입니다.
Used to show what your key attributes are
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Asiantuntemukseni keskittyy...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Used to display what skills you have gained from you current job
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Hallitsen ...kielen loistavasti...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Minulla on hyvät perustaidot...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Used to show your experience in a certain business area
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Used to show what computer software you can use
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Used to show how balanced your skills are
Erinomainen kyky kommunikoida
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiivinen ajattelu
추론 이해 능력
The ability to understand and explain things quick and effectively
Looginen ajattelu
논리적인 사고능력
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analyyttiset taidot
분석 능력
The ability to assess things in detail
Hyvät ihmissuhdetaidot
좋은 사교성
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Neuvottelukyvyt
협정 능력
The ability to do business deals with other companies effectively
Esiintymistaidot
프리젠테이션 능력
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Suosituksia voi pyytää...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Olen saatavilla haastatteluun...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Used to indicate when you are free for an interview
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
감사합니다. ...씨.
Informal, between business partners who are on first-name terms