Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Kirjoitamme teille liittyen...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Vahvuuksiini kuuluvat...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Asiantuntemukseni keskittyy...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Minulla on hyvät perustaidot...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Erinomainen kyky kommunikoida
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiivinen ajattelu
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Looginen ajattelu
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analyyttiset taidot
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
Hyvät ihmissuhdetaidot
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Neuvottelukyvyt
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Esiintymistaidot
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Suosituksia voi pyytää...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Olen saatavilla haastatteluun...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms