Romanian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
Stimate Domn,
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Stimați Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
În atenția cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dragă Andrei Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Punctele mele forte sunt...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
Domeniul meu de bază este...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
Stăpânesc foarte bine...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
Cunosc la nivel mediu...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Sunt un utilizator experimentat de...
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Abilităţi de comunicare excelente.
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
Gândire deductivă.
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
Gândire logică.
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
Abilităţi analitice.
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Abilităţi interpersonale bune.
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Abilităţi de negociere
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
Abilităţi în adresarea către un public larg.
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms