Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms