Danish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Til hvem dette ankommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Mine styrker er...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Mit ekspertområde er...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Jeg råder fremragende over...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Jeg har en fungerende viden om...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jeg er en erfaren bruger af...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
Fremragende kommunikations evner
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
Deduktiv argumentation
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
Logisk tænkning
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
Analytiske evner
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
Gode interpersonel evner
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Forhandlings evner
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Præsentations evner
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referencer kan rekvieres fra...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jeg er ledig til et interview den...
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms