Esperanto | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Miaj fortoj estas...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Mia areo de kompetenteco estas...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Mi havas bonegan komandon de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Mi havas mezan scion de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Mi estas sperta uzanto de...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
Bonegaj komunikadaj kapabloj
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
Dedukta rezonado
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
Logika rezonado
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
Analizaj kapabloj
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
Bonaj interhomaj kapabloj
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Negocadaj kapabloj
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentaj kapabloj
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Vi povas akiri referencojn el...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms