German | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Zu meinen Stärken zählen...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Mein Fachgebiet ist...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
schlussfolgerndes Denken
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
logisches Denken
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
analytische Fähigkeiten
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
hohe soziale Kompetenz
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Verhandlungsgeschick
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Präsentationsfähigkeiten
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms