Portuguese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Meus pontos fortes são...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Eu tenho experiência em /com ...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
Excelente habilidade de comunicação
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
Raciocínio dedutivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
Pensamento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
Habilidades analíticas
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
Bom relacionamento interpessoal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Habilidades de negociação
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Habilidades de comunicação
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Estou disponível para entrevista em ..
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms