Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms