Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

拝啓
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
拝啓
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓 
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
拝啓
・・・・様
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
私の強みは・・・・
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
・・・・することで貢献することができます。
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
・・・・語を話すことができます。
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
・・・・を使いこなすことができます。
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
コミュニケーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演繹的推理力
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
論理的思考能力
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析能力
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
対人能力
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
交渉能力
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
プレゼンテーション能力
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
履歴書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
・・・・日なら伺うことができます。
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
敬具
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
敬具
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
敬具
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
敬具
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms