Finnish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

拝啓
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
拝啓
Hyvä Rouva,
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Hyvä vastaanottaja,
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓 
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
拝啓
・・・・様
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula for applying for a job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula for applying for a job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Used to explain why you would like a certain job
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Used to explain why you would like a certain job
私の強みは・・・・
Vahvuuksiini kuuluvat...
Used to show what your key attributes are
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
・・・・することで貢献することができます。
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Asiantuntemukseni keskittyy...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Used to show that you can work in a demanding business environment
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Used to show that you have a personal interest in the job
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Used to show that you have a personal interest in the job
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Used to display what skills you have gained from you current job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
・・・・語を話すことができます。
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Minulla on hyvät perustaidot...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Used to show your experience in a certain business area
・・・・を使いこなすことができます。
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Used to show what computer software you can use
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Used to show how balanced your skills are
コミュニケーション能力
Erinomainen kyky kommunikoida
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演繹的推理力
Deduktiivinen ajattelu
The ability to understand and explain things quick and effectively
論理的思考能力
Looginen ajattelu
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析能力
Analyyttiset taidot
The ability to assess things in detail
対人能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
交渉能力
Neuvottelukyvyt
The ability to do business deals with other companies effectively
プレゼンテーション能力
Esiintymistaidot
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
履歴書を同封いたしました。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
・・・・から推薦状を頂きました。
Suosituksia voi pyytää...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
・・・・日なら伺うことができます。
Olen saatavilla haastatteluun...
Used to indicate when you are free for an interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
敬具
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
敬具
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
敬具
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
敬具
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms