Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

拝啓
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
拝啓
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓 
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
論理的思考能力
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析能力
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
対人能力
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
敬具
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
敬具
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms