Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

拝啓
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
拝啓
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓 
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
拝啓
・・・・様
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
私の強みは・・・・
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
・・・・することで貢献することができます。
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
・・・・語を話すことができます。
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
・・・・を使いこなすことができます。
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
コミュニケーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演繹的推理力
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
論理的思考能力
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析能力
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
対人能力
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
交渉能力
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
プレゼンテーション能力
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
履歴書を同封いたしました。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
・・・・から推薦状を頂きました。
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
・・・・日なら伺うことができます。
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
敬具
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
敬具
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
敬具
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms