Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms