French | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Mes qualités principales sont...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mon domaine d'expertise est...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
J'ai une excellente maîtrise du...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
J'ai une connaissance pratique de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellentes techniques de communication
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Capacité de déduction
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Esprit de logique
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Esprit analytique
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Compétences relationnelles
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Compétences en négociation
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Capacités d'exposition
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Je suis disponible pour un entretien le...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Salutations distinguées,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms