Hungarian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Erősségeim ...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Szakterületem a ....
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Magas szinten beszélek...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Középszinten beszélek....
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kiváló kommunikációs készség
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Deduktív érvelés
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Logikus gondolkodás
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Analitikus készségek
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Jó interperszonális készség
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Jó tárgyalási készség
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Előadó készség/Prezentációs készség
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms