Italian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
I miei punti di forza sono...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Sto imparando...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Sono un(') utente esperto/a di...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Eccellenti doti comunicative
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Capacità deduttive e di ragionamento
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Capacità logiche
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Capacità analitiche
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Ottime abilità interpersonali
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Capacità di negoziazione
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Capacità di presentazione
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Sono disponibile per un colloquio...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
I miei più cordiali saluti,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Saluti
Informal, between business partners who are on first-name terms