Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms