Turkish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Sayın Yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Sayın Yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Sayın Melek Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Sayın Demet Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Sayın Alihan Erturan,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Güçlü yanlarım ...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
... diline son derece hakimimdir.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Mükemmel iletişim becerisi
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Tümdengelim muhakemesi
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Mantıklı düşünebilme
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Analitik düşünce
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
İyi kişilerarası ilişki becerisi
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Anlaşma becerisi
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Sunum becerisi
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Saygılarımla,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Tüm içtenliğimle,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Saygılarımla,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Saygılar,
Informal, between business partners who are on first-name terms