Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
分析技能
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
此致
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms