Danish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
Til hvem dette ankommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Mine styrker er...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Mit ekspertområde er...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Jeg råder fremragende over...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Jeg har en fungerende viden om...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Fremragende kommunikations evner
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Deduktiv argumentation
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Logisk tænkning
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Analytiske evner
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Gode interpersonel evner
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Forhandlings evner
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Præsentations evner
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referencer kan rekvieres fra...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jeg er ledig til et interview den...
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms