Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms