English | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
I would like to apply for the position of…
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
I am particularly interested in this job, as…
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
I would like to work for you, in order to…
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
My strengths are…
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
I would be well suited to the position because…
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
My area of expertise is…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Whilst working at… I became highly competent in…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Even under pressure I can maintain high standards.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
My native language is…, but I can also speak…
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
I have an excellent command of…
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
I have a working knowledge of…
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
I have …years experience of working…
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
I am an experienced user of…
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Excellent communication skills
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Deductive reasoning
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Logical thinking
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Analytical skills
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Good interpersonal skills
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Negotiation skills
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Presentation skills
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
I can supply references from…if required.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
References can be requested from…
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
I am available for interview on…
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms