German | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Zu meinen Stärken zählen...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Mein Fachgebiet ist...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
schlussfolgerndes Denken
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
logisches Denken
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
analytische Fähigkeiten
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
hohe soziale Kompetenz
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Verhandlungsgeschick
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Präsentationsfähigkeiten
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms