Italian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Gentilissimo,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
A chi di competenza,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
I miei punti di forza sono...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Sto imparando...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Eccellenti doti comunicative
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Capacità deduttive e di ragionamento
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Capacità logiche
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Capacità analitiche
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Ottime abilità interpersonali
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Capacità di negoziazione
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacità di presentazione
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
In allegato trova il mio cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Sono disponibile per un colloquio...
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
In fede,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Cordialmente,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
I miei più cordiali saluti,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Saluti
Informal, between business partners who are on first-name terms