Korean | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
존경하는 관계자 분께
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
존경하는 관계자 분께
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
존경하는 김철수 님께
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
친애하는 최현우님께
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
저의 장점은 ... 입니다.
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
추론 이해 능력
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
논리적인 사고능력
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
분석 능력
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
좋은 사교성
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
협정 능력
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
프리젠테이션 능력
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
... (이름) 드림
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
... (이름) 드림
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
감사합니다. ...씨.
Informal, between business partners who are on first-name terms