Portuguese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Meus pontos fortes são...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Eu tenho experiência em /com ...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelente habilidade de comunicação
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Raciocínio dedutivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Pensamento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Habilidades analíticas
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Bom relacionamento interpessoal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Habilidades de negociação
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidades de comunicação
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estou disponível para entrevista em ..
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms