Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms