Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
Gândire logică.
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms