Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Прошу принять меня на должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Мои сильные стороны:...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Я специализируюсь на...
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
За время работы в ... я развил свои навыки...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Мой родной язык..., я также говорю по...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Я отлично владею...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Я свободно говорю по...
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Отличные коммуникативные навыки
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Логическая аргументация
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Логическое мышление
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Аналитические способности
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Высокие личностные качества
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Переговорческие навыки
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Презентационные навыки
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Я свободен...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
С уважением...
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
С уважением ваш...
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms