Danish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Til hvem dette ankommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula for applying for a job
Прошу принять меня на должность...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula for applying for a job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Used to explain why you would like a certain job
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Used to explain why you would like a certain job
Мои сильные стороны:...
Mine styrker er...
Used to show what your key attributes are
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Я специализируюсь на...
Mit ekspertområde er...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
За время работы в ... я развил свои навыки...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Used to show that you have a personal interest in the job
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Used to show that you have a personal interest in the job
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Used to display what skills you have gained from you current job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Я отлично владею...
Jeg råder fremragende over...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Я свободно говорю по...
Jeg har en fungerende viden om...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Used to show your experience in a certain business area
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jeg er en erfaren bruger af...
Used to show what computer software you can use
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Used to show how balanced your skills are
Отличные коммуникативные навыки
Fremragende kommunikations evner
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Логическая аргументация
Deduktiv argumentation
The ability to understand and explain things quick and effectively
Логическое мышление
Logisk tænkning
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Аналитические способности
Analytiske evner
The ability to assess things in detail
Высокие личностные качества
Gode interpersonel evner
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Переговорческие навыки
Forhandlings evner
The ability to do business deals with other companies effectively
Презентационные навыки
Præsentations evner
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencer kan rekvieres fra...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Я свободен...
Jeg er ledig til et interview den...
Used to indicate when you are free for an interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
С уважением...
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
С уважением ваш...
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms