Finnish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Hyvä Rouva,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula for applying for a job
Прошу принять меня на должность...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula for applying for a job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Used to explain why you would like a certain job
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Used to explain why you would like a certain job
Мои сильные стороны:...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Used to show what your key attributes are
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Я специализируюсь на...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
За время работы в ... я развил свои навыки...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Used to show that you can work in a demanding business environment
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Used to show that you have a personal interest in the job
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Used to show that you have a personal interest in the job
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Used to display what skills you have gained from you current job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Мой родной язык..., я также говорю по...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Я отлично владею...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Я свободно говорю по...
Minulla on hyvät perustaidot...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Used to show your experience in a certain business area
Я являюсь продвинутым пользователем...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Used to show what computer software you can use
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Used to show how balanced your skills are
Отличные коммуникативные навыки
Erinomainen kyky kommunikoida
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Логическая аргументация
Deduktiivinen ajattelu
The ability to understand and explain things quick and effectively
Логическое мышление
Looginen ajattelu
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Аналитические способности
Analyyttiset taidot
The ability to assess things in detail
Высокие личностные качества
Hyvät ihmissuhdetaidot
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Переговорческие навыки
Neuvottelukyvyt
The ability to do business deals with other companies effectively
Презентационные навыки
Esiintymistaidot
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Suosituksia voi pyytää...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Я свободен...
Olen saatavilla haastatteluun...
Used to indicate when you are free for an interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
С уважением ваш...
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms