Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
Прошу принять меня на должность...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Мои сильные стороны:...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Я специализируюсь на...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Мой родной язык..., я также говорю по...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Я отлично владею...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Я свободно говорю по...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
Я являюсь продвинутым пользователем...
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Отличные коммуникативные навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Логическая аргументация
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Логическое мышление
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Аналитические способности
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
Высокие личностные качества
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Переговорческие навыки
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Презентационные навыки
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Я свободен...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
С уважением ваш...
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms