Turkish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Уважаемый г-н ...
Sayın Yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа...
Sayın Yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Yetkili makama / merciiye,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Demet Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Sayın Alihan Erturan,
Less formal, one has done business with the recipient before
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formula for applying for a job
Прошу принять меня на должность...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formula for applying for a job
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Used to explain why you would like a certain job
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Used to explain why you would like a certain job
Мои сильные стороны:...
Güçlü yanlarım ...
Used to show what your key attributes are
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Я специализируюсь на...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
За время работы в ... я развил свои навыки...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Used to show that you have a personal interest in the job
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Used to show that you have a personal interest in the job
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Used to display what skills you have gained from you current job
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Я отлично владею...
... diline son derece hakimimdir.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Я свободно говорю по...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Used to show your experience in a certain business area
Я являюсь продвинутым пользователем...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Used to show what computer software you can use
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Used to show how balanced your skills are
Отличные коммуникативные навыки
Mükemmel iletişim becerisi
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Логическая аргументация
Tümdengelim muhakemesi
The ability to understand and explain things quick and effectively
Логическое мышление
Mantıklı düşünebilme
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Аналитические способности
Analitik düşünce
The ability to assess things in detail
Высокие личностные качества
İyi kişilerarası ilişki becerisi
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Переговорческие навыки
Anlaşma becerisi
The ability to do business deals with other companies effectively
Презентационные навыки
Sunum becerisi
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Я свободен...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Used to indicate when you are free for an interview
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
С уважением...
Saygılarımla,
Formal, recipient name unknown
С уважением ваш...
Tüm içtenliğimle,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Saygılarımla,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Saygılar,
Informal, between business partners who are on first-name terms